ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ស្ថានទូតបារាំងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកមួយរូប ឱ្យចូលបម្រើការងារជាអ្នកបើកបររថយន្ដ ចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នេះតទៅ។

លក្ខណៈសម្បតិ្តជ្រើសរើស ៖

-  ចេះនិយាយ និង សរសេរភាសា បារាំង និងខ្មែរ
-  មានបណ្ណបើកបរប្រភេទ (ខ)

ភារកិច្ច៖

-  បំពេញការងារពេញម៉ោង
-  ប្រាក់បៀរវត្សចំនួន ៤០០ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែ

បេក្ខជនត្រូវផ្ញើលិខិតសុំបម្រើការងារ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងរូបថត តាមរយៈអ៊ីមែល ៖ « ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr » ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី ១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។

កែប្រែចុងក្រោយ 31/05/2017

ត្រឡប់ទៅលើ