ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ស្ថាន​ទូត​បារាំង​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើស​មេការ​(ភេទ​ប្រុស​ ឬស្រី) សម្រាប់​បម្រើ​ការ​ងារ​នៅនិ​វេសន​ដ្ឋាន​លោក​ស្រី​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋ​ទូត​។ តួនាទី​របស់​មេការ​ខាង​លើគឺ​ធ្វើយ៉ាង​ណា​ឱ្យនិ​វេសន​ដ្ឋាន​ស្អាតជា​និច្ច ឱ្យអ្វីៗ​ទាំងអស់​នៅនិវេសដ្ឋាន​ដំណើរ​ការ និង​ធានា​យ៉ាងណា​ឱ្យ​ការ​រៀបចំ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នា​នានៅ​ស្ថានទូត​ប្រព្រឹត្ត​ទៅបាន​ល្អ​ប្រសើរ។ ដើម្បី​ជ្រា​​ប​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ទាក់ទិន​នឹង​ភារ​កិច្ច​សំខាន់​ៗ និង​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ជ្រើស​រើស សូម​ចុចលើសេ​ចក្តី​រៀបរាប់​អំពី​មុខតំណែង​នេះ​។

កែប្រែចុងក្រោយ 08/11/2017

ត្រឡប់ទៅលើ