បែបបទរដ្ឋបាលនៅស្ថានទូត​

រាល់​​បែប​បទ​​រដ្ឋបាល​​នៅស្ថាន​​កុ​​ង​ស៊ុល​​ត្រូ​​វ​​​ធ្វើ​​​ឡើង​​​​ដោយ​​មាន​ ការ​​ណាត់​​​ជួប​​​​ជា​​​មុន ជាកំហិត។ ក្នុង​ករណីមា​ន​ចម្ង​ល់​ផ្សេង​ៗ សូម​សរ​សេរ​​ទៅកា​​ន់​៖ consulat.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr ឬទាក់ទងតាម​ទូរ​​ស័ព្ទ ៨៥៥​​​​(០​)​២៣​​​ ​២៦០ ០១០​​។​

ការ​​វាស់​​ស្ទង់​សី​តុ​ណ្ហ​​ភាព និង​​ការ​​សម្អាតដៃ ត្រូវ​​ធ្វើ​​ជា​កំ​ហិ​​ត​​នៅ​​ច្រ​​ក​​ចូល​​ស្ថាន​​ទូត​​បារាំ​ង​​។​

ស្ថា​​​ន​ទូត​លែង​​ទទួលភ្ញៀ​វ​​ទៀត​​ហើយ​។ លោក​​អ្ន​ក​ដែល​​ត្រូ​​វ​​ការ​​លិខិត​​បញ្ជាក់​ដើ​ម្បី​ស្នើ​សុំព​​ន្យារ​ទិ​ដ្ឋា​ការ​​អាច​​ស្នើ​​សុំលិ​ខិត​​នេះ​​បាន​​នៅប៉ុ​ស្តិ៍​​សន្តិ​​សុខ​​​នៅ​​ច្រ​​ក​ចូល​​ស្ថាន​​ទូត​​។

ភ្ញៀវ​​​​និង​​​​អ្ន​​ក​​​ដែល​​​​​ចូ​​ល​​​ស្ថាន​​​ទូត​​​ត្រូ​​​វ​បំពេញ​​​សេចក្តី​ប្រកាស​ដែល​​​បញ្ជាក់​​​អំ​ពី​​​ប្រវត្តិ​​​នៃកា​​​​​រ​​ធ្វើ​​ដំណើរ​​​​ថ្មី​ៗ​​​របស់​​​​ខ្លួន។​ ក្នង​​​ករណី​​មា​​ន​​​គ្រុ​​​ន​​​ក្តៅ ក្អក ឬ​​​ពិបា​​ក​​​ដក​​​ដង្ហើម ឬ​​​មាន​​​កម្តៅ​​​​លើស​​​​​ពី​​​៣៨​​អង្សារ​ ភ្ញៀ​​វ​​រូប​នោះនឹ​​ង​​មិន​​ត្រូ​វ​​បាន​អ​នុញ្ញា​ត​​ឱ្យ​ចូល​​ស្ថា​ន​​ទូត​​ឡើយ​​។

កែប្រែចុងក្រោយ 30/11/2020

ត្រឡប់ទៅលើ