ប្រវត្តិស្ថានទូត

ស្ថិតក្នុងបរិវេណដីទំហំ៤,៨ហិចតាដែលជាឧទ្យានបៃតងធំជាងគេមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងនៅកន្លែងដដែលនេះអស់រយ:ពេលជាង៦០ឆ្នាំមកហើយ ហើយបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិអតីតកាលជាច្រើន។

- ទាញយកឯកសារស្តីពីប្រវត្តិស្ថានទូត

- ទាញយកឯកសារស្តីឧទ្យានស្ថានទូត

JPEG

កែប្រែចុងក្រោយ 07/10/2019

ត្រឡប់ទៅលើ