ប្រវត្តិស្ថានទូត

ស្ថិតក្នុងបរិវេណដីទំហំ៤,៨ហិចតាដែលជាឧទ្យានបៃតងធំជាងគេមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញ ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងនៅកន្លែងដដែលនេះអស់រយ:ពេលជាង៦០ឆ្នាំមកហើយ ហើយបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិអតីតកាលជាច្រើន។

JPEG


ទាញយកឯកសារស្តីពីស្ថាបត្យកម្ម និងប្រវត្តិស្ថានទូត បោះពុម្ពនៅខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ (PDF - 7.1 Mo)

JPEG


ទាញយកឯកសារស្តីពីឧទ្យានស្ថានទូត បោះពុម្ពនៅខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ (PDF - 23.5 Mo)

កែប្រែចុងក្រោយ 08/10/2020

ត្រឡប់ទៅលើ