សេចក្តីជូនដំណឹង

ចាប់ពីថ្ងៃ​ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥​តទៅ ការថតរូប​ឌីជីថល​នៅ​ការិយាល័យ​ទិដ្ឋាការ​សម្រាប់​ពាក្យសុំ​ទិដ្ឋាការ​នឹង​ពុំមាន​ទៀត​នោះ​ទេ។ ហេតុដូច្នេះ អ្នកស្នើសុំ​ទិដ្ឋាការ​ត្រូវយក​មក​ជាមួយ​នូវរូបថត​មួយសន្លឹក​ដើម្បី​ស្កែន។ រូបថត​ត្រូវតែ​មានលក្ខណ:​ច្បាស់ ហើយ​ដូចម្ចាស់រូប​បេះបិទ និងមានទំហំ​ទទឹង៣៥​x​កម្ពស់​៤៥​មីលីម៉ែត្រ។

JPEG

កែប្រែចុងក្រោយ 22/07/2015

ត្រឡប់ទៅលើ