ទិដ្ឋាការ

 • ទិដ្ឋាការ: ប្រទេសបារាំងឈប់តំណាងប្រទេសស្វ៊ីស

  ចាប់​ពីថ្ងៃ​ទី១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​​២០១៥​តទៅ ស្ថាន​ទូតបារាំង​នៅទីក្រុងភ្នំពេញ​នឹងលែង​តំណាងប្រទេស​ស្វ៊ីស​ក្នុងការ​ពិនិត្យ ការចេញ ឬការបដិសេធ​លើពាក្យសុំទិដ្ឋាការ​ស្នាក់នៅស៊ែន​ហ្គែន​រយ:​ពេលខ្លី​តទៅទៀ​ត​ហើយ។

  អានបន្ត

 • សេចក្តីជូនដំណឹង

  ចាប់ពីថ្ងៃ​ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥​តទៅ ការថតរូប​ឌីជីថល​នៅ​ការិយាល័យ​ទិដ្ឋាការ​សម្រាប់​ពាក្យសុំ​ទិដ្ឋាការ​នឹង​ពុំមាន​ទៀត​នោះ​ទេ។ ហេតុដូច្នេះ អ្នកស្នើសុំ​ទិដ្ឋាការ​ត្រូវយក​មក​ជាមួយ​នូវរូបថត​មួយសន្លឹក​ដើម្បី​ស្កែន។

  អានបន្ត

 • លិខិតឆ្លងដែនអេឡិចត្រូនិចថ្មី

  ស្ថានទូតបារាំងចេញនូវលិខិតឆ្លងដែនអេឡិចត្រូនិចថ្មីចាប់ពីខែមិថុនា២០០៦មក។
  1/ ដោយអនុវត្តអនុក្រិតលេខ២០០៥-១៧២៦ ទាក់ទិននឹង​លិខិតឆ្លងដែន​អេឡិច​ត្រូនិច រាល់ការ​សុំ​ធ្វើ​លិខិត​ឆ្លងដែន ឬ​ការសុំ​ពន្យារ​លិខិត​ឆ្លងដែន (...)

  អានបន្ត

ត្រឡប់ទៅលើ