សហប្រតិបត្តិការ

  • វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបារាំងនិងសាកលវិទ្យា ល័យភូមិន្ទកសិកម្មអភិវឌ្ឍកម្មវិធីស្រាវជ្រាវរួមគ្នា

    វិទ្យាស្ថាន​ស្រាវជ្រាវ​បារាំង​ដើម្បីការ​អភិវឌ្ឍន៍​(IRD-France) និង​​សាកល​​វិទ្យា​ល័យ​​​ភូមិន្ទ​កសិ​កម្ម​​កម្ពុជា​បា​ន​​ចុះហត្ថ​លេខា​កាល​​ពី​ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៤ លើ​​កិច្ច​ព្រម​​ព្រៀង​សហប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​ស្តី​ពីការ​អភិវឌ្ឍន៍​​កម្មវិធី​​ស្រាវ​​ជ្រាវ​​ដែល​មាន​​គោល​​ដៅក្នុង​​ការ​សិក្សា​​អំពី​ទំ​នាក់​​​ទំនង​​​រវាង​​​ការ​​​អភិវឌ្ឍន៍​​ជនបទ និង​ការ​អភិរក្ស​​ជីវសាស្រ្ត​​ចំរុះ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​​អេកូឡូហ្ស៊ី​នា​នា​នៅ​​ប្រទេស​​កម្ពុជា (មាន​​ដូច​​ជាជួរ​​ភ្នំ​ក្រវាញ ទន្លេ​សាប ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី​ ...)។

    អានបន្ត

  • កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបារាំងនៅកម្ពុជា

    ផ្នែកសហប្រតិបត្ដិការ និងសកម្មភាពវប្បធម (SCAC) នៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា អនុវត្ដគំរោង និងកម្មវិធីជាច្រើនក្នុង ក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្ដិការរវាងប្រទេសទាំងពីរ ដែលឯកសារ ក្រប ខ័ណ្ឌស្ដីពី ភាពជាដៃគូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការនេះត្រូវ (...)

    អានបន្ត

ត្រឡប់ទៅលើ