អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

 • ២- បេសកកម្មផ្តល់ជំនួយដល់សកម្មភាពរបស់អង្គការលើឆាកអន្តរជាតិ

  ការផ្តល់ជំនួយគឺជាមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតក្នុងការជួយកុមារ។
   ការផ្តល់ជំនួយ អាចអោយគេធានាបាននូវការបង្កើតនូវលំនៅដ្ឋានសុវត្ថិភាព ការតាមដានសុខ​ភាព ការសិក្សា និងការអប់រំណែនាំដោយគោរពនូវវប្បធម៌របស់ពួកគេ។ មានសមាគមន៌ផ្តល់ជំនួយ​ដល់កុមារច្រើនឡើងៗ ផ្តល់ផងដែរ (...)

  អានបន្ត

 • ៣- មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សង្គម (FSD)

  មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សង្គម (FSD)
  ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រ និងការជួយគាំទ្រដល់ផ្នែកសង្គម ជាមុខព្រួញមួយក្នុងចំណោម បណ្ដា មុខព្រួញជាអាទិភាពនៃនយោបាយ សហប្រតិបត្ដិការបារាំងនៅកម្ពុជា ។
  មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សង្គម (FSD) (...)

  អានបន្ត

 • សេចក្ដីក្រើនរំឮក !

  ស្ថានទូតបារាំងគឺ​ជាគូសន្ទនាដ៏​សំខាន់របស់​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​អន្ដរជាតិ​នានា ដែល​បំពេញ​ការងារនៅ​ប្រទេសកម្ពុជា ។
  ចំពោះបញ្ហានេះ ស្ថានទូតមានឧបករណ៍​របស់ខ្លួន​ក្នុងការផ្ដល់​នូវជំនួយ​ចាំបាច់នានា​ដល់បណ្ដា​ដៃគូ ដែលបានចូលរួម​ក្នុងសកម្មភាព ។ (...)

  lire la suite

 • ជំនួបប្រចាំឆ្នាំ 2008 ជាមួយអង្គការ​ក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានា

  កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២៥តុលា នៅឯមជ្ឈមណ្ឌល​វប្បធម៌បារាំងក្រុងភ្នំពេញ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត បារាំងបាន អញ្ជើញជាអធិបតី​ក្នុងជំនួបប្រចាំឆ្នាំលើកទី៤ ជាមួយបណ្ដា​អង្គការក្រៅ រដ្ឋាភិបាល ខ្មែរនិងបារាំង ដែលធ្វើ សកម្មភាព​នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ (...)

  អានបន្ត

ត្រឡប់ទៅលើ