បែបបទផ្នែកកុងស៊ុល

 • សញ្ជាតិ និងអត្រានុកូលដ្ឋាន

  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអត្រានុកូលដ្ឋាន សូមទស្សនាវែបសាយត៍របស់ក្រសួង ការបរទេស ។
  កំណើត
  ប្រសិនកូនកើតរយៈពេលតិចជាង៣១ថ្ងៃ លោកអ្នកអាចរាយការណ៍ចុះកំណើតនៅស្ថានទូតបារាំង។
  សំបុត្រនឹង រៀបចំឡើងទៅតាមឯកសារដូចខាងក្រោម ៖ (...)

  អានបន្ត

 • ការរៀប​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​​រវាង​​ពលរដ្ឋ​​ខ្មែរ​​និង​​ជន​បរទេស

  ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្ដិការ​អន្ដរជាតិ​នៃ​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា ប្រកាស​​អនុញ្ញាត​ច្បាប់រៀប​អាពាហ៍ពិពាហ៍​ឡើង​វិញ​រវាង​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ជាមួយ​ជនបរទេស បន្ទាប់ពីបានផ្អាក​ជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈ​កន្លងមក ។

  អានបន្ត

ត្រឡប់ទៅលើ