ឈ្មោះអ្នកបកប្រែទទួលស្គាល់ដោយ ស្ថានទូតបារាំង

ក្រុម​ហ៊ុនប​កប្រែ​ហ្គោ GO

អា​សយ​ដ្ឋាន​ផ្ទះ​លេខ​៩៨​C ផ្លូវលេខ​១០៨ ភ្នំពេញ (ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៤៧ ៦៥ ៦៥/០២៣ ៩៨ ៦៨ ៦៩)

អ្នកបកប្រែដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថានទូត

 • យូ ផល្លី
 • ប៉ែន វ៉ាន់ណូ

ក្រុមហ៊ុនបកប្រែពីរ៉ាមីត Pyramid

ការិយាល័យលេខ០១១(ជាន់ផ្ទាល់ដី) អាគារA ភ្នំពេញសេនធ័រ ភ្នំពេញ (ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៦ ៣៥ ៤៥/០២៣ ២១ ៧៥ ៤៥)

អ្នកបកប្រែដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថានទូត

 • គីម សុខចិន្តា
 • កុយ ទិន្នោ
 • រ័ត្ន បញ្ញា
 • សុខ សួរ
 • សោម ស៊ីវ៉ាន់
 • ទេស ច័ន្ទសុធារី

ក្រុមហ៊ុនបកប្រែ សូឡារីស Solaris

ផ្ទះលេខ៦១D ផ្លូវលេខ៧០ ភ្នំពេញ​ (ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៨៨២ ៣៨០)

អ្នកបកប្រែដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថានទូត

 • អ៊ុន ស៊ុតារា

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ផ្នែកបកប្រែវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំង

លេខ១ អាគារD នៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ភ្នំពេញ (ទូរស័ព្ទ០១២ ៣១ ៦៨ ៤៦)

អ្នកបកប្រែដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថានទូត

 • អ៊ឹម លីម
 • សុខ លឹមស្រ៊ន់

កែប្រែចុងក្រោយ 05/05/2014

ត្រឡប់ទៅលើ