សុន្ទរកថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្នុងពិធីរម្លឹកខួបកិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទីក្រុ​ង​ប៉ារី​ស៍

JPEG

កាល​ពីម្សិល​មិញ​វិទ្យា​ស្ថាន​ខ្មែរ​សំរាប់​សហ​ប្រតិប​ត្តិ​ការ និង​សន្តិភាព ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​សហ​​ការ​ពីមជ្ឈ​មណ្ឌល​សម្រាប់​សន្តិភាព និង​សិក្សា​ជម្លោះ បាន​រៀប​ចំ​ទិវា​រម្លឹក​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀងសន្តិ​ភាព​ទី​ក្រុង​ប៉ារិស៍ ហើយ​ថ្ងៃ​នេះគឺ​ជាខួប​ទី២៣​នៃកិច្ចព្រ​ម​ព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស៍។

លោក​​ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូត​បារាំង ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នានា​នៃការ​ចរចា​ដើម្បី​ឈានទៅ​រកកិច្ចព្រម​ព្រៀង​នេះ បាន​បង្ហាញ​ជូន​អ្នកចូលរួម​អោ​យបាន​ដឹង​អំពី​សារ​សំខាន់​នៃ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ទីក្រុង​ប៉ារីស៍ ដែល​បាន​ពាំនាំយ​ក​នូវ​សន្តិភាព​ជូន​ប្រទេស​កម្ពុជា។

សូម​អាន​សុន្ទរកថា​របស់​លោកឯក​អគ្គរដ្ឋ​ទូត​ជាភាសាអង់គ្លេស

កែប្រែចុងក្រោយ 29/10/2014

ត្រឡប់ទៅលើ