សុន្ទរកថាលោកទូតក្នុងពិធីអបអរជោគជ័យទំព័រហ្វេសប៊ុកទទួលបានអ្នកចូលចិត្ត៥ម៉ឺននាក់

ក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធពិធីអបអរទំព័រហ្វេសប៊ុកស្ថានទូតបារាំង ដែលទទួលបានអ្នកចូលចិត្ត៥ម៉ឺននាក់ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបានថ្លែងសុន្ទរកថាដូចខាងក្រោម៖
សូមអាន សុន្ទរកថារបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត

កែប្រែចុងក្រោយ 07/03/2016

ត្រឡប់ទៅលើ