ដំណឹងសម្រាប់អ្នកស្នើសុំទិដ្ឋា​ការ

ពេលជិតដល់រដូវកាលទេសចរណ៍នេះ កា​រិ​យាល័​យ​ទិដ្ឋាការ​នៃស្ថានទូតបារាំង​​កំពុង​ប្រឈម​ទៅនឹងកំណើននៃ​ការស្នើសុំទិដ្ឋា​ការ ដែលធ្វើអោយ​ថិរ​វេលាដើ​ម្បី​ទទួល​​បាន​​ការណាត់ជួប​​ដើម្បីដាក់​ពាក្យ​សុំទិដ្ឋា​ការ​​មាន​ការកើន​​ឡើង​។ នៅពេលនេះ ថិរ​វេលា​ដើម្បី​ទទួលបាន​ការណាត់​ជួប​​គឺជាងមួយខែ។​ ដូច្នេះ អ្ន​​ក​សើ្នសុំ​​ទិដ្ឋាការគួរគ្រោង​ថិរវេលាជាមុនឱ្យ​បាន​វែង​តា​ម​ដែល​អាច​ធ្វើបាន​សម្រាប់​ដំណើរ​ការ​សុំទិដ្ឋា​ការ​។

កែប្រែចុងក្រោយ 09/05/2019

ត្រឡប់ទៅលើ