ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលបារាំងឆ្នាំ២០១៩-២០២០ សហហិរញ្ញប្បទានជាមួយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩ និស្សិត​ថ្នា​ក់​បណ្ឌិត​ប្រាំរូបបា​​នទ​ទួល​អាហារូបករណ៍​រដ្ឋាភិ​បាល​បា​រាំង សហ​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់​រំយុ​វ​ជន និង​កីឡា​។ ការ​ផ្តល់​អាហារូ​បករណ៍​នេះអា​ច​ប្រព្រឹត្​តទៅ​បានដោយ​សារការ​បន្ត​ភាព​ជាដៃគូ​ជាមួយ​ក្រសួង​អ​ប់​រំ យុវ​ជន និង​កីឡា​។

ស្ថា​ន​ទូតបា​រាំង​សូមកោ​តស​រសើរ​យ៉ាង​កក់​ក្តៅចំពោះបេក្ខជន​ជ័យ​លាភី​​ទាំ​ង​អស់​​។ ការ​បណ្តុះបណ្តាល​មួយ​មុនការ​ចេ​ញ​ដំ​ណើរ​របស់​និស្សិត ផ្ត​ល់​ដោយ Campus France Cambodge នឹង​ត្រូវបាន​រៀបចំ​ឡើង​នៅពា​ក់​កណ្តាល​ខែមិ​ថុនា នៅវិ​ទ្យា​ស្ថា​ន​បារាំង​ប្រចាំ​កម្ពុជា​។

បញ្ជីរាយនាមនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍

បញ្ជី​រាយនា​ម​បេក្ខជន​ ដែលទ​ទួល​បាន​ការ​ប​ន្ត​អាហារូបករណ៍​រដ្ឋា​ភិបាល​បា​រាំង សហ​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់​រំ​យុវ​ជន និង​កីឡា នឹងជ​ម្រាប​ជូន​ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ​។

កែប្រែចុងក្រោយ 07/06/2019

ត្រឡប់ទៅលើ