ការអនុគ្រោះការបង់លើសថ្លៃចុះឈ្មោះសិក្សាសម្រាប់និស្សិតបរទេសដែលសិក្សានៅប្រទេសបារាំង

លោក​អ្នក​មាន​គម្រោង​សិក្សា​នៅ​ប្រទេ​ស​បារាំ​ង​នៅ​បវេសនកា​ល​ឆ្នាំ​២០១៩ ហើយ​លោក​អ្នកត្រូ​​វ​បង់​ថ្លៃចុះឈ្មោះ​សិក្សា​? យើង​ខ្ញុំ​អាច​ជួយលោ​ក​អ្ន​ក​បាន​!

លោក​អ្នក​ប្រហែល​ជ្រាបហើយ​ថានៅ​តាមសា​ក​ល​វិទ្យា​ល័យ​មួយចំ​នួន អំណឹះត​​ទៅ​និស្សិត​ប​រ​​​ទេសត្រូ​វបង់ថ្លៃ​សិក្សា​ខ្ពស់​ជាង​និស្សិត​បារាំង​។

ប៉ុន្តែ​លោកអ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ការ​អនុគ្រោះ​កា​រ​បង់​លើស​នេះ ក្នុ​ង​ល័ក្ខ​ខ័ណ្ឌ​​មួយ​ចំនួន (បញ្ជាក់៖​នេះ​មិន​មែន​ជាអា​ហា​រូប​ករ​ណ៍​នោះ​ទេ ហើយ​លោក​អ្នក​ត្រូ​វ​បង់​ថ្លៃ​ចុះឈ្មោះ​សិក្សា​ដូច​អ្វីដែល​និស្សិត​បារាំង​ត្រូវ​បង់​ដែរ​)​។

ដើម្បី​ស្វែង​យល់​អំពី​​របៀប​ទទួល​បាន​ការ​អនុគ្រោះខា​ង​លើ សូមទាក់ទង​ជាមួយ​កា​រិ​យា​ល័យ​ Campus France Cambodge ៖ campusfrance@institutfrancais-cambodge.com

កែប្រែចុងក្រោយ 25/06/2019

ត្រឡប់ទៅលើ