បារាំងប្តេជ្ញាចិត្តបន្តជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

កាលពីថ្ងៃចន្ទទី៣១ ខែឧសភា លោកជំទាវ អេវ៉ា ង្វៀន ប៊ិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជា និងឯកឧត្តម វង្សី វិស្សុត រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីកម្រិតខ្ពស់លើកទី៤ រវាងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍បារាំង(AFD) និងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

កិច្ចពិភាក្សាខាងលើបានប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ដោយមានអ្នកចូលរួមពីភាគីបារាំង និងភាគីកម្ពុជាប្រមាណ៩០នាក់ ពីរាជធានីភ្នំពេញ ទីក្រុងប៉ារីស៍ និងទីក្រុងបាងកក។ កិច្ចពិភាក្សានេះមានគោលដៅពិនិត្យជារួមនូវសកម្មភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារAFDនៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាកំណត់ទិសដៅសំខាន់ៗនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបារាំង-កម្ពុជាក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ។

ភាគីដែលចូលរួមក៏បានពិភាក្សាគ្នាផងដែរអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃជំនួយសាធារណៈបារាំងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសផ្នែកនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។

ដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែម ៖

JPEG

On Monday 31 May, the French Ambassador to Cambodia, Ms Eva NGUYEN BINH, co-chaired, alongside His Excellency VONGSEY Vissoth of the Ministry of Economy and Finance, the 4th edition of the high-level bilateral dialogue between the French Development Agency and the Kingdom of Cambodia.

Held online, the event brought together 90 participants from the French and Cambodian sides in Phnom-Penh, Paris and Bangkok, including technical ministries and public enterprises that are partners of AFD, as well as the director of the Orients Department at AFD headquarters, Rémi GENEVEY, and of the Regional Director for Southeast Asia, Yazid BENSAID. The purpose of the meeting was to review AFD’s activities in the country and to define the main orientations of French/Cambodian cooperation in the field of development for the coming years.

A solid and long-term relationship

AFD has been operating in Cambodia since 1993 and has been supporting the country since 2017 in two key areas: promoting balanced territorial development (by financing activities in the access to basic services, water resource management, adaptation to climate change, etc.) on the one hand, and supporting the productive sector in line with environmental and social standards (with a special focus on technical and vocational training) on the other.

"With more than 880 million euros committed since the opening of the agency and 77.6 million euros in 2020, this cooperation is an essential contribution to the operationalization of the development ambitions of French President Emmanuel Macron, who has committed to devote 0.55% of France’s gross national income to official development assistance by 2022," recalled the French Ambassador to Cambodia, Ms Eva NGUYEN BINH.

The MEF welcomed the strong expansion of AFD’s project portfolio since 2017 and the strengthening of public policy dialogue, at the service of Cambodia, in key sectors such as agriculture and rural development, climate change, training or infrastructure.

During this event, the two parties exchanged on their respective strategies and perspectives. In line with the 2015 Paris Agreement, AFD recalled the priority given to the fight against climate change in its existing and future project portfolio, as well as the decisive character of support to public policies and the importance of partnerships to increase the impact of development projects. On the other side, the MEF reviewed the country’s macroeconomic situation following the crisis linked to the Covid-19 pandemic, presented its priority sectors and budgetary strategy, and detailed the status and next steps of ongoing reforms.

Bright prospects for the years to come

The discussions resulted in an agreement on a list of joint projects for the period 2021-2022. AFD’s activities in the coming years will focus on agriculture, natural resource management (including water), energy and vocational training, in line with the needs and priorities of the Cambodian State and French development policy. A volume target has also been set at around 100 million euros of commitments per year.

Ophélie Bourhis, AFD’s Country Director in Cambodia, was delighted with these prospects: "These discussions enable us to lay the foundations for our 2022-2026 country strategy in response to the needs expressed by the Ministry of Economy and Finance. We are fully committed to supporting Cambodia in the implementation of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement, as well as its post-Covid-19 action priorities. "

JPEG

កែប្រែចុងក្រោយ 07/06/2021

ត្រឡប់ទៅលើ