អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងស្ថានទូត

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន: អាគារលេខ១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស - រាជធានីភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ : ប្រអប់សំបុត្រ ១៨, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៤៣០ ០២០

ទូរសារ: ០២៣ ៤៣០ ០៣៨

អ៊ីមែល: ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

ម៉ោងបើកបំរើការដល់សាធារណជន

- ផ្នែកកុងស៊ុល (ទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល)

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ ពេលរសៀលសំរាប់តែអ្នកបានណាត់​ជួបជាមុន។

- ផ្នែកទិដ្ឋាការ

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ សំរាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ពុធ ព្រហស្បត្តិ៍ និង សុក្រ

បិទថ្ងៃអង្គារ.

ថ្ងៃឈប់សំរាកប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

- បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ/បុណ្យប៉ាក៖ ថ្ងៃសុក្រទី១៤ និងថ្ងៃចន្ទទី១៧ខែមេសា
- ទិវាការងារ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែឧសភា
- បុណ្យប៉ង់តឺកូត៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី៥ ខែមិថុនា
- ទិវាបុណ្យជាតិបារាំង ៖ ថ្ងៃ១៤ ខែកក្កដា
- បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ៖ ថ្ងៃអង្គារទី១៩ និងថ្ងៃពុធទី២០ ខែកញ្ញា
- បុណ្យទូសាំង៖ ថ្ងៃពុធទី១ ខែវិច្ឆិកា
- បុណ្យអុំទូក៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី២ និងថ្ងៃសុក្រទី៣ ខែវិច្ឆិកា
- បុណ្យណូអែល ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី២៥ ខែធ្នូ

កែប្រែចុងក្រោយ 20/01/2017

ត្រឡប់ទៅលើ