អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនងស្ថានទូត

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន: អាគារលេខ១, មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស - រាជធានីភ្នំពេញ

អាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ : ប្រអប់សំបុត្រ ១៨, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ២៦០ ០២៨

អ៊ីមែល: ambafrance.phnom-penh-amba@diplomatie.gouv.fr

ម៉ោងបើកបំរើការដល់សាធារណជន

- ផ្នែកកុងស៊ុល (ទម្រង់បែបបទរដ្ឋបាល)

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ ពេលរសៀលសម្រាប់តែអ្នកបានណាត់​ជួបជាមុន។

- ផ្នែកទិដ្ឋាការ

ពីម៉ោង ៨ៈ៣០ ដល់ ម៉ោង ១១ៈ៣០ សំរាប់ថ្ងៃច័ន្ទ ពុធ ព្រហស្បត្តិ៍ និង សុក្រ

បិទថ្ងៃអង្គារ.

ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

- បុណ្យចូលឆ្នាំសាកល ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែមករា
- បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែមេសា
- ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី១ ខែឧសភា
- បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រ ៖ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ និងអង្គារ ទី១៥ ខែឧសភា
- បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ៖ ថ្ងៃចន្ទទី៨ និងអង្គារ ទី៩ ខែតុលា
- បុណ្យអុំទូក ៖ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ និងសុក្រទី២៣ ខែវិច្ឆិកា
- បុណ្យណូអែល ៖ ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែធ្នូ

កែប្រែចុងក្រោយ 14/02/2018

ត្រឡប់ទៅលើ