ជំនួបរវាងលោក ហោ ណាំហុង និង លោក Bernard Kouchner

JPEG - 71.4 គីឡូបៃ
Photo : F. de La Mure / MAEE

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី ហោ ណាំហុង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង ការបរទេស និង សហប្រតិបត្ដិការ អន្ដរជាតិ ត្រូវបាន ទទួល បដិសណ្ឋារកិច្ច ដោយលោក Bernard Kouchner រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង ការបរទេស និងកិច្ចការអឺរ៉ុប នៅទីស្តីការក្រសួង នាវិមាន Quai d’Orsay កាលពីថ្ងៃទី១០ កញ្ញា ២០០៨ ។

កែប្រែចុងក្រោយ 30/06/2011

ត្រឡប់ទៅលើ